Omgevingsvergunningen

Sinds 1 januari 2018 spreken we in Vlaanderen niet meer over een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar over een omgevingsvergunning. Je kan dus alleen nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Die aanvraag kan bijvoorbeeld dienen voor de bouw van een woning, de verkaveling van een grond of het kappen van bomen.

Overzicht