Onderhoud van groen

Gedaan met het biljartlaken: meer biodiversiteit

Het onderhoud van het openbaar domein vergt de laatste jaren een andere benadering omdat sproeistoffen niet meer mogen gebruikt sinds 1 januari 2015.
De pleinen, perkjes, hagen, kerkhoven,... het is nu eenmaal niet haalbaar ze op elk moment 'zuiver' te houden. De mankracht is niet oneindig om overal te schoffelen, maaien of plukken. 

Peer is een landelijke gemeente met prachtig groen. Da's een charmante kracht, maar vergt tegelijk ontzettend veel onderhoud.

Bermen en bomen langs 300 km gemeentewegen, pleinen en voetpaden in alle dorpen, kerkhoven, grasveldjes en paadjes in wijken en buurten, voetbalvelden, parkings,...

We trachten van een nood een deugd te maken en streven des te meer naar de aanleg van groene zones met meer biodiversiteit. Deze zien er niet zo gemillimeterd en steriel uit, maar geven wel ruimte aan kruiden en bloemen. Een grote meerwaarde voor de beestjes, bijvoorbeeld bijen en vlinders. 

Dat wil ook zeggen dat het uitzicht van het groen ook sneller verandert en een ruwere uitstraling krijgt.

Zonder gebruik van mest- en/of sproeistoffen gaat de natuur zijn gang. De grasmat wordt minder dicht, zodat zaden van 'wilde' planten de kans krijgen om te kiemen; madeliefjes, lentezoentjes, paardenbloemen, klavers, geraniums,mos,... Gras zal lichter groen van kleur worden. 

Hoe langer we deze strategie toepassen, hoe meer zeldzame en boeiende planten er in het groen zullen verschijnen.

Organisatie onderhoud van groen

Ondanks de wettelijke beperkingen in onderhoud doen we er alles aan om het (groene) openbaar domein zo net en zuiver mogelijk te houden. 

Het onderhoud van groen op openbaar domein in Peer is verdeeld in een aantal onderdelen, uitgevoerd door enkele onderaannemers en onze eigen groenploegen. In 2016 werd de opvolging van het onderhoud verscherpt. We proberen korter op de bal te spelen, met wekelijkse controles en gerichte bijsturing.

  • Grasveldjes: 18 keer per jaar worden de graspleintjes gemaaid. 14 keer blijft het gras liggen en 4 keer wordt het opgevangen en meegenomen.
  • Bloemenweides: 1 keer per jaar kort gemaaid. Natuurlijk uitzicht is de bedoeling.
  • Struiken, perken en bestrating: 8 keer per jaar komt een onderhoudsploeg langs.
    Om onkruid te tegen te gaan wordt zoveel mogelijk met boomschors gewerkt.
    Sproeien met pesticides is wettelijk verboden.
  • Bomen: streefdoel voor alle bomen op openbaar domein in gans Peer: om de 4 à 5 jaar snoeien.
    Het opmaken van een vernieuwd ‘Laanbomenbeheerplan’ voor heel Peer staat op de planning.