Ontwerp van Beleidsplan Ruimte Limburg

Gepubliceerd op: maandag 30 januari 2023
Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg, het “Ruimtepact 2040”, werkt de provincie de nieuwe leidraad uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040. Het ontwerp van Ruimtepact 2040 is nu klaar en bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders.

De strategische visie bevat een ruimtelijke visie voor Limburg in 2040 en de ambities en doelen die de provincie daarbij nastreeft. De beleidskaders geven thematisch aan hoe de provincie die ambities in de praktijk zet. De drie thema’s die behandeld worden zijn: wonen in stads- en dorpskernen, openruimteschakels en economische ruimte. Geïntegreerd in dit proces wordt ook een Milieueffectbeoordeling (plan-MER) opgemaakt waarin onderzocht wordt hoe en in hoeverre het beleidsplan bijdraagt aan de Vlaamse en Europese milieudoelstellingen. Ook hiervan is de ontwerpversie klaar. Dit nieuwe Beleidsplan, het “Ruimtepact 2040” zal het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg volledig vervangen.

Hoe reageren?

Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 20223 kan je het ontwerp Ruimtepact 2040 en het bijhorende ontwerp plan-MER volledig inkijken op www.ruimtepact2040.be, in ‘t Poorthuis of in het provinciehuis in Hasselt.

Reageren op het ontwerp Ruimtepact 2040 en het ontwerp plan-MER kan uiterlijk op 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be
 • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of op het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten.

Gelieve in jouw reactie duidelijk te vermelden of je reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of het ontwerp plan-MER.

Kom je informeren tijdens een infomarkt

Wil je graag meer informatie of heb je vragen? Kom dan naar één van de infomarkten waarbij de provincie je meer uitleg geeft:

 • in Genk op woensdag 22 februari 2023 tussen 17 en 20 uur, in het PLOT hoofdgebouw, Marcel Habetslaan 7
 • in Beringen op maandag 27 februari 2023 tussen 17 en 20 uur, in Be-Mine, Koolmijnlaan 203
 • in Pelt op donderdag 2 maart 2023 tussen 17 en 20 uur, in het Dommelhof, Toekomstlaan 5
 • in Hasselt op maandag 6 maart 2023 tussen 17 en 20 uur, in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 (toegang via Bosstraat)
 • in Sint-Truiden op woensdag 15 maart 2023 tussen 17 en 20 uur, in de GAZO, Gazometerstraat 3
 • in Tongeren op maandag 20 maart tussen 17 en 20 uur, in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-campus) Sint-Truidersteenweg 323
 • in Maaseik op donderdag 23 maart tussen 17 en 20 uur, in Ziekenhuis Oost-Limburg Maas en Kempen, Diestersteenweg 425.

Op de hoogte blijven van het proces?

Wil je op de hoogte blijven van het verdere verloop van het proces? Kijk dan op www.ruimtepact2040.be waar je steeds de actuele stand van zaken en de procesnota kan raadplegen met gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan gegeven is.