Ontwerp Vlaams uitvoeringsplan kunststoffen

Tot op heden bestaat er voor Vlaanderen geen overkoepelend kader voor de inspanningen die rond kunststoffen geleverd worden. Daarom stelt de OVAM een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Openbaar onderzoek van 15 juli t.e.m. 1 oktober 2019

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Je kan het ontwerpplan op deze pagina raadplegen. Het ligt daarnaast ook ter inzage op de Stad Peer. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM.

Dit kan via het emailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.