Op bezoek bij Karlijn en Jaak: Dommelhuis-promotoren

Gepubliceerd op: maandag 8 februari 2021
Het Dommelhuis opent in 2021 de deuren. Daarom zijn we op zoek naar extra gidsen.

Een gesprek met Jaak Weltens, oud-leraar aan Agnetendal, vrijwilliger en natuurgids bij werkgroep Isis vzw en Karlijn Van Duffel, projectcoördinator Plattelandsklassen vzw. Ze vertellen honderduit en vol passie over de toekomstige werking en invulling van het Dommelhuis. 

Op zoek naar extra gidsen? 

“Absoluut! Voor onze werking in en rond het Dommelhuis kunnen we zeker een 10-tal mensen gebruiken. We gaan die kandidaten goed begeleiden. Ze krijgen een opleiding en vorming van een vijftal halve dagen, inclusief een excursie op het terrein.” 

Een vorming vanuit de invalshoek landbouw of natuur? 

“Heel belangrijk: beide! Er is een synergie nodig tussen landbouwers en milieupartners. De opleiding moet starten vanuit de beide perspectieven. Water is het centrale thema: het vormt de hoeksteen voor zowel landbouw als natuurontwikkeling.” 

“De opleiding voorziet in een theoretisch gedeelte: hoe word je een goede gids en wéét waarover je spreekt. Verder moet je durven filosoferen over de materie die aan bod komt: onbevooroordeeld, kritisch, maar met open vizier.” 

Aan welke voorwaarden moeten kandidaten voldoen? 

“Om te beginnen: vrije tijd hebben - en daar een stukje van willen afstaan aan het Dommelhuis - en dan, met stip op één: gepassioneerd zijn door natuur en landbouw, oog hebben voor de dynamiek in het landschap. Ook heel belangrijk: graag omgaan met kinderen, hen laten freewheelen en hardop laten denken.” 

Zijn jullie dan vooral op zoek naar leraren? 

“Het is natuurlijk wel een pluspunt als je kennis kan doorgeven, goed kan vertellen en graag met jongeren omgaat. Ons aanbod is vooral gericht naar jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Ervaring om met die leeftijdsgroep om te gaan, is mooi meegenomen.” 

Maar iedereen kan zich kandidaat stellen? 

“Zeker! Ook mensen die hun hart verloren hebben aan de natuur, of mensen die gepassioneerde landbouwers zijn (of waren) of jeugdbegeleiders of mensen uit het verenigingsleven …. Gewoon, iederéén die begaan is met de Dommelvallei en wil meehelpen om het verhaal te vertellen vanuit een geïntegreerde benadering tussen water, duurzame landbouw en natuur.” 

De Dommel is iedereen wel bekend, maar wat stelt de Dommelvallei voor? 

“Waar de Dommel ontspringt, op het mythische Siberië, is er een groot gebied in landbouwexploitatie. Ter hoogte van het Dommelhuis is de Dommelvallei een aaneenschakeling van prachtige landschappen zoals weilanden en broekbossen. Niet minder dan 450 ha natuurgebied waardoor de Dommel zich een weg baant, is geklasseerd als ankerplaats van erfgoedelementen.” 

Wordt het dus enkel een project voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs? 

“Absoluut niet! Ook gezinnen kunnen komen wandelen en het Dommelhuis bezoeken. Het is zo belangrijk dat ook zij willen nadenken over het watergebruik in de wereld, dat ze dingen proberen te begrijpen in hun totaliteit en dat er een gedragswijziging bij kinderen en ouders kan komen. We willen ‘duurzaamheid’ bijbrengen, maar altijd vanuit het optimisme dat we ‘goed bezig’ zijn.”

Word jij Dommelhuisgids?

Interesse om Dommelhuisgids te worden? Neem dan contact op met Silvie Claes, Tel. 011 61 07 00 of info@peer.be.

Het Dommelhuis is een project in samenwerking met Leader, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en Provincie Limburg.