Openbaar onderzoek: RUP Waardevolle Landbouwnederzettingen

De stad Peer maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de toekomstige ontwikkeling van een aantal waardevolle landbouwnederzettingen. De gemeenteraad heeft op 15 november 2017 het RUP ‘Waardevolle landbouwnederzettingen’ voorlopig vastgesteld.

 

Tijdens het openbaar onderzoek, van 15 december 2017 tot 15 februari 2018, kan je de plannen inkijken bij het team Planning in ’t Poorthuis. Hiervoor maak je een afspraak via het Klantencontactcentrum. Je kan de plannen ook raadplegen door ze onderaan deze pagina te downloaden.

 

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief verzonden worden, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Klantencontactenter in ’t Poorthuis, t.a.v. de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Joris Willems p.a. Zuidervest 2a, 3990 Peer.

Downloads