Opstap

Onder het motto 'Opstap, Gelijke kansen voor iedereen' kunnen leerlingen van het secundair onderwijs samen met leeftijdsgenoten hun huiswerk maken. Er worden laptops voorzien, gemotiveerde vrijwilligers zorgen voor de begeleiding.

Voor wie?

 • Je woont in Peer
 • Je bent een leerling in het middelbaar onderwijs
 • Je bent bereid om aan de studeermethode te werken
 • Je hebt zelf geen eigen goede studieomgeving

Bijvoorbeeld: jongeren die door hun thuissituatie of omstandigheden niet rustig kunnen studeren. Ook jongeren die schoolmoe zijn of een achterstand hebben opgelopen, proberen we terug op weg te helpen.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Maak een afspraak en kijk of je in aanmerking komt voor Opstap.

Meer info

 • De huiswerkbegeleiding gaat door in het Agnetencollege, Collegelaan 24.
 • Vanaf 15u45 tot 17u45 is er begeleiding aanwezig.
 • De leerlingen worden begeleid bij het maken van hun huiswerk door opgeleide vrijwilligers. Hiervoor staan laptops ter beschikking.
 • De leerlingen krijgen hulp bij het maken van het huiswerk waarbij o.a. wordt geleerd om te leren 'leren' zoals bijvoorbeeld de agenda openen en ordenen, een schema maken …
 • De huiswerkbegeleiding zal doorgaan op maandag, dinsdag en donderdag van 15u45 tot 17u45 en op woensdag van 12u30 tot 14u30.
 • De ouders worden op de hoogte gehouden via een schriftje waar de vrijwilliger en/of coördinator regelmatig boodschappen inschrijft. Ook de ouders en leerkrachten van de school gebruiken het schriftje om vragen en/of bemerkingen door te geven.
 • Samen met de leerling, de ouders en de klastitularis wordt afgesproken waaraan gewerkt zal worden. Per trimester wordt een evaluatiegesprek gepland.
 • Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen huiswerkbegeleiding voorzien. De juiste data worden tijdig meegedeeld.
 • De leerling wordt geacht te verwittigen indien hij/zij niet aanwezig kan zijn.