Opvang Oekraïense vluchtelingen in de voormalige VDAB-gebouwen

Gepubliceerd op: woensdag 16 maart 2022
Oekraïense burgers zijn massaal op de vlucht voor de oorlog. Het Nationaal Crisiscentrum doet een oproep aan lokale besturen om crisishuisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te voorzien. Stad Peer zal daarom de voormalige VDAB-gebouwen inrichten, zodat er 60 mensen opgevangen kunnen worden.

Opvang in voormalige VDAB-gebouwen

De locatie doet momenteel ook nog dienst als vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum is gescheiden van de opvangplekken. “Momenteel voeren we al een aantal werken uit in de gebouwen en richten we ze in, zodat er Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven.”, zegt burgemeester Steven Matheï. “Vanaf eind maart zullen de Oekraïense vluchtelingen de opvangplaatsen kunnen gebruiken. Op dit moment hebben we geen zicht op de duur van de opvang. De opvang zal doorgaan zo lang er nood aan is. Het is wel de bedoeling dat de Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van de noodopvang naar een vaste verblijfplaats.”

Begeleiding

Burgemeester Steven Matheï: “Naast noodopvang zorgen we ook ter plaatse voor begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen, zodat we hen zo goed mogelijk kunnen opvangen en helpen in deze moeilijke tijden. Ze kunnen in de VDAB-gebouwen ook altijd rekenen op een contactpersoon.”

Zelf hulp bieden

Ondertussen hebben al 45 Perenaren samen zo’n 180 plekken vrij aangeboden bij hen thuis. Wil je zelf ook hulp bieden aan mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne? Bied onderdak of draag je steentje bij als vrijwilliger. Neem een kijkje op www.peer.be/oekraine.