Opvangnet

Gepubliceerd op: woensdag 4 augustus 2021
Opvang en ondersteuning voor kansarme alleenstaande ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar.

Het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting speelt in op de behoeften van eenoudergezinnen in armoede zodat kinderen (0 tot en met 3 jaar) met gelijke kansen hun leven kunnen starten. Armoede veroorzaakt immers ongelijkheid in gezondheid en belemmert de toekomstkansen van de kinderen. De periode van 0 tot en met 3 jaar is bepalend voor de (emotionele) ontwikkeling van het kind.

Er is nood aan betaalbare, flexibele en occasionele kinderopvang voor (alleenstaande) ouders die instromen in een traject naar opleiding en werk. Dit traject vormt een krachtige hefboom om uit de armoede te raken. Het niet vinden van kinderopvang vormt een drempel. “Opvangnet” biedt hier een oplossing.

Vanaf januari 2022 zal “Opvangnet” inclusieve kinderopvang op maat voorzien aan het Educatief Centrum op de SyntraPXL-campus in Pelt. De opvang gebeurt door onthaalouders van kinderopvang Gezinsbond. Daarnaast zetten we in op occasionele opvang bij de ouders thuis door de kinderoppasdienst Gezinsbond. Dit maakt participatie aan vrije tijd mogelijk.

“Opvangnet” is ontstaan uit een samenwerking tussen SyntraPXL, Kinderopvang en oppasdiensten van de Gezinsbond, Huizen van het Kind Noord-Limburg, Lokale loketten kinderopvang, Kind en Gezin, Welzijnsregio Noord-Limburg en haar besturen, VDAB, Ligo LiMiNo, Qrios, Agentschap Integratie en Inburgering.