Organisatie verkiezingen

In Peer is er een specifiek team samengesteld voor de organisatie van de verkiezingen dat ervoor zorgt dat de voorbereidingen en de dag zelf vlot kunnen verlopen.

Mevrouw Babiche Gielen is aangesteld als gemeentelijk coördinator voor de verkiezingen. De gemeentelijk coördinator moet de taken van de gemeente bij de organisatie van de verkiezingen coördineren en is contactpersoon voor het vredegerecht, het gemeentelijk hoofdbureau, het ABB en burgers die opgeroepen worden om te zetelen.

De heer Raf Vanhelden is aangesteld als voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau en haar zetel is gevestigd in het Poorthuis.

Het gemeentelijk hoofdbureau vervult een aantal overkoepelende taken om de kiesverrichtingen in goede banen te leiden: het ontvangen van de voordrachtsakten, het afsluiten van de kandidatenlijsten, het totaliseren van de stemverrichtingen, het beheer van de getuigen, aanduiding van de leden van de stembureaus, …

Specifiek zal het hoofdbureau zitting hebben op volgende momenten:

  • 15 september 2018 (9-12 uur en 13-16 uur): ontvangst voordrachtsakten en aanduiding getuigen gemeentelijk hoofdbureau door de voorzitter.
  • 17 september 2018 (16 uur): onderzoek en voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten.
  • 20 september 2018 (16 uur): definitieve afsluiting kandidatenlijsten (behoudens bezwaren).
  • 24 september 2018: definitieve afsluiting kandidatenlijsten (ingeval van bezwaren) en loting volgnummers.
  • 9 oktober 2018 (14-16 uur): ontvangst van de aangifte van getuigen in de stembureaus door de voorzitter.
  • 14 oktober 2018: verkiezingsdag.