Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon.

Voor wie?

Doorgaans zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.

Wat moet ik doen?

Een overlijden geef je zo snel mogelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Afhandeling

 1. De geneesheer stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, verwittig dan de huisarts of dokter met wachtdienst
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op
 2. Met het overlijdensattest ga je zo snel mogelijk naar de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De begrafenisondernemer zorgt doorgaans voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Andere administratieve afhandelingen

Breng de volgende personen of instellingen ook op de hoogte van het overlijden:

 • Bank
 • Notaris
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Ziekenfonds
 • Pensioendienst
 • Belastingen
 • Huiseigenaar
 • Watermaatschappij
 • Leverancier van gas en elektriciteit

Uitzonderingen

Breng bij een verdacht of gewelddadig overlijden volgende extra documenten mee:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie
 • Toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Wat moet ik meebrengen?

 • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • Identiteitskaart van de overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Trouwboekje van de overledene
 • Rijbewijs van de overledene
 • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.