Overnemer percelen ANB gezocht

Gepubliceerd op: donderdag 9 september 2021
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil het beheer van twee percelen op Peers grondgebied overdragen. Kandidaten kunnen hun motivatienota uiterlijk 10 oktober 2021 indienen.

ANB wil een aantal percelen overdragen, waaronder ook twee percelen in Peer. Je kan het plannetje van de twee percelen met de kadastrale nummers hieronder downloaden.

Procedure

Kandidaten kunnen hun motivatienota uiterlijk 10 oktober 2021 indienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel - martine.waterinckx@vlaanderen.be).

Meer informatie over de inhoud van de motivatienota vind je via www.natuurenbos.be/beheeroverdracht.