Signalisatievergunning

Signalisatie tijdens werken die weggebruikers waarschuwt voor werken en verkeersbelemmering op de openbare weg. Het beveiligt ook de werknemers in de werkzone.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsen.

De gemeente plaatst enkel parkeerverbodsborden. Alle andere signalisaties (wegomlegging, wegversmalling, …) moet je zelf voorzien.

Voorbeelden:

Je hebt een signalisatievergunning nodig voor ...

 • De inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • Een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels
 • Het afsluiten van wegen door werken
 • ...

Je kan een vergunning aanvragen via de knop rechts op deze pagina.

Voor wie?

Voor wie werken uitvoert of laat uitvoeren op openbaar domein.

Voorwaarden

 • Je hebt toestemming om de werken uit te voeren (van de overheid, wegbeheerder, ...)
 • Signalisatie wordt aangebracht met de meeste zorg
 • Signalisatie blijft herkenbaar tijdens de volledige duur van de werken
 • De aanvraag voor een vergunning met inname parkeerplaatsen moet minimum 10 dagen voor aanvang doorgezonden zijn. 
 • De aanvraag voor een vergunning in het kader van werken moet minimum 3 weken voor aanvang doorgezonden zijn.
 • Laattijdige aanvragen kunnen geweigerd worden.

Kostprijs

Er is geen kostprijs verbonden aan een signalisatievergunning.

Leveren en plaatsen van signalisatieborden in het kader van signalisatievergunningen kost 40 euro. (deze prijs geldt van 2020 tot en met 2025).

Voor inname openbaar domein wordt de kostprijs berekend cfr. de tarieven vastgelegd in het retributiereglement op de inname van het openbaar domein.

 • Het meest recente retributiereglement op werken uitgevoerd door het Team Technische Dienst voor derden vind je hier.
 • Het retributiereglement op de inname van het openbaar domein vind je hier.

Uitzonderingen

GIPOD: voor aannemers en nutsbedrijven

GIPOD is verplicht voor de uitvoering van grondwerken (geplande innames waarbij de openbare weg wordt opengebroken), en dringende grondwerken.

Voor aannemers

Voer je werken uit op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig. Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken gebeurt volledig digitaal.

Via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) kan u als aannemer de signalisatievergunning voor grondwerken digitaal aanvragen. Op basis van de locatie van het grondwerk word je dan automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in het GIPOD ofwel het online formulier van het lokale bestuur.

Voor nutsbedrijven

Nutsbedrijven zijn verplicht om alle grondwerken te registreren in het GIPOD. Daarnaast moet voor alle grondwerken van cat. 1 die in een gemeenschappelijke sleuf uitgevoerd zullen worden, een synergie-aanvraag gelanceerd worden, zodat werken gebundeld kunnen worden en hinder beperkt.

Ga naar Gipod