Signalisatievergunning

Signalisatie tijdens werken die weggebruikers waarschuwt voor werken en verkeersbelemmering op de openbare weg. Het beveiligt ook de werknemers in de werkzone.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsen.

Voorbeelden:

Je hebt een signalisatievergunning nodig voor ...

 • De inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • Een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels
 • Het afsluiten van wegen door werken
 • ...

Voor wie?

Voor wie werken uitvoert of laat uitvoeren op openbaar domein.

Voorwaarden

 • Je hebt toestemming om de werken uit te voeren (van de overheid, wegbeheerder, ...)
 • Signalisatie wordt aangebracht met de meeste zorg
 • Signalisatie blijft herkenbaar tijdens de volledige duur van de werken
 • De aanvraag moet minimum¬†10 dagen¬†voor aanvang doorgezonden zijn.

Kostprijs

Let op hier zijn kosten aan verbonden.

Wat moet ik meebrengen?

 • Plan waarop de inname aangeduid staat
 • Signalisatieplan of schets