Peer doet beroep op zwerfvuilhandhavers OVAM

Gepubliceerd op: donderdag 9 februari 2023
Blikjes, hondenpoep, peuken en kauwgom op straat of in de berm, daar worden we helaas nog te vaak mee geconfronteerd. Dit zwerfvuil is een grote bron van ergernis en dus wil Stad Peer hier strenger tegen optreden.

Stad Peer gaat daarom een beroep te doen op de zwerfvuilhandhavers van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), die vanaf 13 februari worden ingeschakeld.

OVAM-vaststellers

Deze OVAM-vaststellers hebben de bevoegdheid om op te treden bij een milieuovertreding. Wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van bijvoorbeeld een peuk of een flesje op straat krijgt de overtreder een GAS-boete. De OVAM-vaststellers controleren vooral de omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in winkelstraten, aan bushaltes en tijdens evenementen of markten.

De GAS-vaststellers zijn een meerwaarde in een globale strijd tegen zwerfvuil. Het streefdoel is duidelijk: de vervuiler betrappen en verantwoordelijk stellen voor de maatschappelijke kost en overlast die hij/zij veroorzaakt. Deze aanpak is natuurlijk pas succesvol als er ook een effectieve beboeting volgt en dat is ook het geval. De handhavers proberen overtreders te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten. Als de handhavers een overtreding vaststellen, maken ze direct een bestuurlijk verslag op. Er wordt niet gewerkt met waarschuwingen.