Peer investeert de komende jaren 43 miljoen euro

Gepubliceerd op: donderdag 19 december 2019
De Gemeenteraad keurde op 18 december het beleidsplan 2020-2025 goed. Het Stadsbestuur werkt de komende zes jaren met een budget van om en bij de 180 miljoen euro. Er staan voor 43 miljoen euro aan investeringen op het programma.

Het meerjarig beleidsplan is het resultaat van een lang proces. Een omgevingsanalyse bracht behoeften en maatschappelijke uitdagingen in kaart. Cijfers over onder meer infrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs, armoede, gezondheid, vrije tijd en de interne werking, zetten het bestuur op weg bij het maken van keuzes. 

JOUW GEDACHT 

Bij de voorbereiding van dit Beleidsplan vroegen wij ook het ‘gedacht’ van de Perenaar. Dat gebeurde tijdens de themamomenten over mobiliteit en veiligheid, gezondheid en inclusie. De Peerse buurtwerkingen gaven hun gedacht over het leven in de dorpen en de Perenaar gaf via een online bevraging zijn gedacht. De resultaten van deze bevragingen waren de basis voor de participatiemomenten in de dorpen. 

SLIM FINANCIEEL BEHEER 

De voorbije legislatuur werd de aanvullende personenbelasting naar 8% gebracht. Dat zal ook in de periode 2020-2025 het geval zijn. Er komt dus geen belastingverhoging voor de Perenaren. De Stad Peer werkt sinds 2010 aan de afbouw van de schuldpositie. Tegen eind 2025 willen wij een verdere schuldafbouw van ruim 1,5 miljoen euro realiseren. Daarnaast besparen wij de komende jaren ook in de dagelijkse werking. Wij gaan voor een stabiel personeelsbeleid met verregaande projectwerking en wij zoeken naar slimme samenwerkingsverbanden. 

ZEVEN THEMA’S 

Het beleidsplan is opgebouwd rond zeven thema’s. De thema’s belichten telkens een onderdeel van de dienstverlening: een klantvriendelijke netwerkstad, veiligheid, mobiliteit, wonen, ondernemen, werken en leren, beleving en vrije tijd en zorgen voor elkaar. De thema’s worden verder opgedeeld in actieplannen en acties. Met andere woorden: heel wat kleine en grote projecten voor en van de Perenaar. Waar mogelijk gaan wij voor samenwerkingsverbanden. Dat kan gaan over samen aan een veilige schoolomgeving werken, samen aan sterke buurten werken, samenwerken in de open ruimte, samen toeristisch Peer ontdekken of samen zorgen voor elkaar. 

ZEVEN SPEERPUNTEN 

Het beleidsplan wordt gekruid met zeven speerpunten. Dit zijn uitdagingen die wij samen met de Perenaren aangaan. Participatie staat daarbij voorop want de Perenaar moet meedenken over en meewerken aan zijn stad. Hij krijgt daarvoor een participatiemenu en dorps- en buurtbudgetten ter beschikking. Daarnaast gaan wij voor een fietsdeal voor de Perenaar waarbij fietsinfrastructuur, vb. 50 km aan nieuwe fietspaden de komende twaalf jaren, fietscultuur en fietsfun in elkaars wiel zitten. 

SAMENWERKEN 

Peer werkt aan een duurzame stad met een ambitieus klimaatbeleid. Samenwerken, onder meer in het beheer van de open ruimte, staat daarbij voorop. Wij gaan met jong en iets minder jong voor een stadscentrum dat de hotspot voor beleving is dankzij het jongerencentrum, leuke evenementen en een aantrekkelijk aanbod van handel en horeca. 

DYNAMISCH DORP 

Wij zorgen voor dynamische dorpen en buurten. In het project dynamisch dorp zetten wij elkaar jaar een dorp in de kijker en wij voorzien daarvoor dorpsbudgetten waarmee een dorp zelf aan de slag kan. Wij gaan voor levenslang wonen in eigen stad dankzij dienstverlening en een zorgaanbod op maat en wij maken van Peer en gezonde stad met aandacht voor gezonde voeding en een gezonde lichaam en geest. Meer info vind je hier.