Peer zet in op geestelijke gezondheid van de jongeren

Gepubliceerd op: donderdag 28 november 2019
Op 29 november is het Rode Neuzen Dag, daarom geeft de Stad Peer al een inkijk in haar toekomstplannen rond geestelijke gezondheid. De Stad Peer streeft er naar dat de Perenaar zich goed in zijn vel voelt.

“In het beleidsplan 20-25 reserveren wij een bijzondere plaats voor jongerenwelzijn in het jongerencentrum De Bak. Wij zetten er een samenwerking met het JAC voor op”, zegt burgemeester Steven Matheï.

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt in het voormalige politiekantoor op de Markt waar op 1 februari 2020 het gloednieuwe jongerencentrum ‘De Bak’ de deuren opent. Het jongerencentrum wordt de pleisterplaats bij uitstek voor jongeren. Er is naast ruimte voor ontmoeting, ontspanning, opleiding en flexwerken ook aandacht voor het welzijn van de jonge Perenaars. Daarvoor wil de Stad Peer een samenwerking opzetten met het JAC, het Jongerenadviescentrum. “Het JAC is wel aanwezig in Lommel, maar door de afstand en slechte mobiliteit voor de meeste jongeren moeilijk bereikbaar”, aldus Steven Matheï. “Door een medewerker van het JAC in Peer aan het werk te zetten, kan deze een vertrouwenspersoon worden voor de jongeren. Bovendien vinden de jongeren het JAC in een voor hen vertrouwde omgeving waardoor de drempel lager ligt.”

Naast de aanwezigheid van het JAC in de Bak, leggen wij ook een link naar bestaande projecten. “Via het project ‘Opstap’ bestaat er al verschillende jaren een huiswerkbegeleiding waarbij jongeren uit het middelbaar onderwijs kunnen rekenen op ondersteuning bij het maken van schooltaken. Het zijn vaak kwetsbare jongeren met een moeilijke thuissituatie of beperkte sociale contacten. De begeleiders van Opstap kunnen de brug slaan naar de medewerker van het JAC.” Voor de komende zes jaren voorziet de Stad Peer een budget van 679.000 euro voor projecten in verband met geestelijke gezondheid. Naast de inzet van eigen personeel en de samenwerking met het JAC plannen we ook een project voor de ondersteuning van volwassenen waarvoor er samengewerkt wordt met de Centra Geestelijke Gezondheidszorg .