Peer zet participatiefora op touw

Gepubliceerd op: woensdag 20 november 2019
Vanaf 1 januari 2020 gaan de huidige Peerse adviesraden over in participatiefora. Deze hervorming past binnen het participeerproject waarbij het Stadsbestuur zoveel mogelijk inwoners wil betrekken.

Met de oprichting van participatiefora komen twee Peerse tradities samen. Peer bouwde al sinds het begin van de jaren tachtig een sterk netwerk aan inspraak uit. Naast de meest gekende – ook wel de traditionele genoemd – raden als jeugd-, sport- en cultuurraad, werden er verschillende themaraden opgericht. Via deze raden konden burgers meedenken en advies geven over het stedelijke beleid. De voorbije zes jaren bouwde Peer een andere traditie op: het participeerproject. In dit project stapt het Stadsbestuur met plannen en ideeën naar de burgers om er hun gedacht over te vragen. Deze aanpak zal het Stadsbestuur nu ook doortrekken naar de werking van de adviesraden. De sterke punten van de huidige adviesraden in combinatie met de sterke punten van het participeerproject komen zo samen in de nieuwe participatiefora.

Participatiefora

In de participatiefora geven geëngageerde Perenaars, uit het verenigingsleven, samen met inwoners en ondernemers hun gedacht over bepaalde thema’s. Op die manier ontstaat er kruisbestuiving tussen verschillende partijen. Het Stadsbestuur wil met deze hervorming de inspraakmogelijkheden verbeteren en streeft daarbij naar nog kwalitatiever advies.

Vrijetijdsloket

De overgang naar participatiefora betekent niet dat de ondersteuning voor de verenigingen verdwijnt. De verenigingen kunnen net zoals voorheen beroep blijven doen op de gekende ondersteuning en advies. Denk maar aan het ontlenen van materialen, het krijgen van een financiële ondersteuning of het gebruik van de stedelijke Drukkerij. Het Stadsbestuur brengt al deze ondersteuning onder in het Vrijetijdsloket. Dat betekent een vereenvoudiging voor de Peerse verenigingen. Het Vrijetijdsloket betekent namelijk één aansluiting, één aanspreekpunt, één informatiepunt én een breed gamma aan ondersteuning, vormingen en workshops.

Infosessie verenigingen

De Stad Peer organiseert een infosessie voor alle Peerse verenigingen op donderdag 21 november om 21 uur in ’t Poorthuis. Daar komen ze alles te weten over de nieuwe Participatiefora en het Vrijetijdsloket.