Perenaar denkt mee tijdens drie participatiemomenten

Gepubliceerd op: dinsdag 11 juni 2019
Vanaf 17 juni stapt het Stadsbestuur opnieuw naar de Perenaar om diens gedacht te vragen over een aantal thema’s. In de eerste ronde staan er drie themamomenten op het programma. Wij denken samen na over een mobiel en veilig Peer, een gezond en slim Peer en een Peer, met een plek voor iedereen.

Deze maand gaat het participatietraject over het Beleidsplan 20|25 van start. Daarin staan de doelstellingen en actiepunten voor de komende jaren. Omdat de plannen niet alleen op de tafel in het stadhuis mogen liggen, willen we graag opnieuw de mening van de inwoners horen. Samen met hen denken wij na over de plannen, projecten en initiatieven van de toekomst. Wij doen dat in twee fasen. In juni staan er drie themamomenten op het programma: mobiel en veilig Peer op 17 juni in B&b Factorij 10 in Wijchmaal, gezond en slim Peer op 25 juni in de oude VDAB-gebouwen op de Noordervest en een Peer, met een plek voor iedereen op 27 juni aan jeugdlokalen De Reep. Nog in juni start ook de digitale participatie via www.participeer.be. De bedoeling is om via korte vragen of stellingen het gedacht van de Perenaar te kennen. Na de zomervakantie verlegt de participatiefocus zich naar de Peerse dorpen. Het begint eigenlijk al tijdens de zomermaanden want de Peerse buurtwerkingen krijgen van ons een vakantietaak. Wij willen van hen weten wat er leeft in de buurten en de dorpen. De resultaten van deze vakantietaak nemen wij mee in de participatieronde in de dorpen.

Meer info? Klik hier.