Perenaars worden bevraagd: Grote Gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: maandag 31 augustus 2020
Vanaf september voert Stad Peer samen met Sciensano een grootschalige gezondheidsenquête uit. Zo willen we te weten komen hoe het met de gezondheid van de Perenaar gesteld is en wat beter kan in de toekomst. De resultaten van de enquête gebruikt het Stadsbestuur in haar gezondheidsbeleid. 

1.500 Perenaars 

Het is niet haalbaar om alle inwoners te bevragen. Daarom worden 1.500 Perenaren willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen binnenkort een enquête met vragen over gezondheid, alcohol, tabak, lichaamsbeweging en voeding. Kreeg je een brief, dan kan je met jouw persoonlijke code de enquête online invullen. Je kan er ook voor kiezen om de vragenlijst op papier in te vullen. 

ANONIEM 

Het wetenschappelijk instituut Sciensano gebruikt je antwoorden enkel om algemene resultaten te berekenen en weet niet welke antwoorden van jou zijn. Het invullen is dus volledig anoniem. We vragen je om de enquête zeker in te vullen, want dankzij jouw antwoorden, weten we wat Perenaren belangrijk vinden op vlak van gezondheid. Zo gaan we samen voor een gezonder Peer.