Rijbewijs auto (type B)

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart. 

Het is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voor wie?

Wie op de openbare weg een auto bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs B.

Als je 2 jaar over een rijbewijs B beschikt, mag je ook rijden met een motorfiets tot 125cc en < 11kW

Voorwaarden

Om een rijbewijs te behalen, volg je volgende stappen:

  • Slaag voor een theoretisch examens
  • Slaag voor een praktisch examen

Voor een rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in en rijschool.

In sommige gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Wat moet ik doen?

Vraag je Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. 

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter van Stad Peer om het rijbewijs aan te vragen. 

Wanneer het nieuwe rijbewijs klaar is, kan je dit zonder afspraak afhalen aan het Klantencontactcenter in 't Poorthuis.

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

Leveringstermijn: één week

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Voorlopig rijbewijs
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum