Retributie ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve geldboetes

Er wordt een retributie gevestigd voor het verzenden van betalingsherinneringen bij openstaande fiscale- en niet-fiscale schuldvorderingen en GAS-boetes.

Kostprijs

De retributie bedraagt:

  • 0 euro voor een herinnering per gewone zending 
  • 10 euro voor een herinnering per aangetekende zending