Retributie ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve geldboetes

Er wordt een retributie gevestigd voor het verzenden van betalingsherinneringen bij openstaande fiscale- en niet-fiscale schuldvorderingen en GAS-boetes.

Kostprijs

De retributie bedraagt:

  • 0 euro voor een herinnering per gewone zending 
  • 10 euro voor een herinnering per aangetekende zending

Uitzonderingen

In het kader van het Peers corona-herstelplan dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad van 13 mei 2020 wordt de retributie aangaande de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten geschorst en bijgevolg niet toegepast voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020. Een uittreksel van deze beslissing vind je op deze pagina terug.