Subsidies speelpleinwerkingen

Er is een subsidie voorzien voor het vervoer van kampmaterialen.

Deze toelage wordt verleend aan de jeugdverenigingen, aangesloten bij de Stedelijke Jeugdraad.