Wat?

Spring is buitenschoolse kinderopvang enkel na schooltijd. Het is een korte opvang.

Let op: de overgang van Spring naar Plons is niet mogelijk, dus niet tot 16.45 uur bij Spring en daarna naar Plons gaan. Wat wel kan is ’s morgens naar Plons gaan en na school bij Spring blijven.

Tarief

De actuele tarieven vind je steeds terug in het Huishoudelijk reglement, dat vind je op www.peer.be/documenten-BKO.