Omgevingsvergunning - stedenbouw

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt. 

Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat

 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Slopen
 • Graven
 • Bomen vellen
 • Reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Informeer op voorhand

Voordat je een bouwgrond of eigendom aankoopt of voordat je begint met (ver)bouwen of andere werken wil uitvoeren, is het raadzaam om eerst informatie in te winnen. Wij lichten je graag toe welke functies op het perceel mogelijk zijn, welke voorschriften van toepassing zijn, welke procedures je moet doorlopen enz.

Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd. Zo kunnen problemen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen zoveel mogelijk vermeden worden en ben je zeker dat je project kans op slagen heeft.

Voorwaarden

Op de website ruimtevlaanderen.be kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf even contact met ons op.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak om te bekijken of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Afhandeling

Hoe je aanvraag verder wordt afgehandeld, is afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren. In ieder geval is de maximumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 75 dagen.

In sommige gevallen is een openbaar onderzoek vereist en wordt deze termijn verlengd tot 105 dagen.

Opgelet, de gemeente heeft echter ook dertig dagen de tijd om de volledigheid van het dossier te onderzoeken waardoor de maximumtermijn eigenlijk 135 dagen is.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Bijzondere plannen van aanleg
 • Voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • Regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...