Retributie op de inname van het openbaar domein

Het gebruik van openbaar domein is verboden tenzij hiervoor vooraf een schriftelijke toelating afgeleverd is. Het afleveren van deze vergunning houdt automatisch de verplichting in tot het betalen van de retributie.

Wat moet ik doen?

De aanvraag van een vergunning moet door de belanghebbende zelf ingediend worden bij de stad Peer. 

Kostprijs

De retributie is vastgelegd als volgt:

Periode

Tarief

Minder dan 10 opeenvolgende kalenderdagen

0,00 euro

De eerste 6 maanden vanaf plaatsing

0,50 euro per m² per dag

Van de 6de tot de 12de maand

1,00 euro per m² per dag

Van de 12de tot de 18de maand

2,00 euro per m² per dag

Vanaf de 18de maand

4,00 euro per m² per dag