Retributie op de inname van het openbaar domein

Het gebruik van openbaar domein is verboden tenzij hiervoor vooraf een schriftelijke toelating afgeleverd is. Het afleveren van deze vergunning houdt automatisch de verplichting in tot het betalen van de retributie.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein bij
bouwwerken en verbouwingswerken. De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie.

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor een vergunning in het kader van werken moet minimum 3 weken voor aanvang doorgezonden zijn. De aanvraag van een vergunning moet door de belanghebbende zelf ingediend worden bij de stad Peer. Vergunningen kunnen aangevraagd worden op deze pagina: https://www.peer.be/parkeerverbod

Kostprijs

De retributie is vastgelegd als volgt:

Periode

Tarief

Minder dan 10 opeenvolgende kalenderdagen

0,00 euro

De eerste 6 maanden vanaf plaatsing

0,50 euro per m² per dag

Van de 6de tot de 12de maand

1,00 euro per m² per dag

Van de 12de tot de 18de maand

2,00 euro per m² per dag

Vanaf de 18de maand

4,00 euro per m² per dag

Afhandeling

De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van de gemeente.

Bij gebreke aan een voorafgaande toelating voor de privatieve inname van het openbaar domein wordt de retributie berekend op basis van de bij de gemeente beschikbare gegevens, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat het gebruik later is gestart dan door de gemeente aangenomen.

Uitzonderingen

Werken, uitgevoerd door of in opdracht van de stad, of werken uitgevoerd door of in opdracht van de door de Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, vallen niet onder dit reglement.