Subsidie voor de aankoop van gronden gelegen in natuurgebied

Deze gronden moeten gelegen zijn op het grondgebied van Peer:

  • De natuurgebieden binnen het gewestplan Neerpelt-Bree
  • De reservaatgebieden binnen het gewestplan Neerpelt-Bree

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient men op het grondgebied van Peer 15 ha in eigendom en 20 ha in beheer te hebben.

Premie

De subsidie bedraagt maximum 10% van de aankoopprijs (inclusief notaris- en registratiekosten) zoals deze voorkomt in de verkoopakte.