Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Wie eigenaar is van een onroerend goed (bijvoorbeeld een woning), moet elk jaar een belasting betalen op dat goed: de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 bedraagt de belasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing 975 opcentiemen.

De onroerende voorheffing wordt geheven door de Vlaamse overheid en bedraagt 3,97% van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Op dit bedrag heffen de provincie en de gemeente opcentiemen. Dat wil zeggen dat voor elke euro belastingen die het Vlaams gewest heft, de gemeente er 9,75 euro bovenop vraagt.