Echtscheiding

Een echtscheiding of het overlijden van één van de echtgenoten maakt een einde aan het huwelijk. Echtscheiding is de ontbinding van het huwelijk via een juridische procedure.

De echtscheidingsprocedure wordt opgestartĀ via een verzoekschrift aan de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed is een vorm van scheiding waarbij er geen ontbinding is van het huwelijk. De echtgenoten gaan wel apart leven en er zijn enkele juridische maatregelen voorzien zoals: de scheiding van de goederen, het opheffen van de plicht tot samenwonen, ...

De vordering tot scheiding van tafel en bed wordt behandeld en gevonnist op dezelfde manier als de vordering tot echtscheiding.

Feitelijke scheiding

Bij een feitelijke scheiding gaan de echtgenoten apart wonen zonder enige juridische maatregelen te treffen. M.a.w. de juridische gevolgen van het huwelijk blijven bestaan. Feitelijke scheiding kan echter wel aangewend worden om de echtscheiding te vorderen

Er bestaan 2 manieren om te scheiden:

 1. Echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk:
  • Bewezen door wettelijke middelen Bv. bij overspel
  • Na zes maanden feitelijke scheiding (als de aanvraag gebeurt door beide echtgenoten samen)
  • Na één jaar feitelijke scheiding (als de aanvraag gebeurt door één van de echtgenoten)

 2. Echtscheiding door onderlinge toestemming:
  • Jij en je partner zijn ten aanzien van elkaar officieel gescheiden vanaf het moment dat het vonnis in kracht van gewijsde gaat (m.a.w. als het vonnis definitief is).
  • Ten aanzien van derden Bv. schuldeisers ben je echter maar officieel gescheiden vanaf het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het vonnis heeft overgeschreven in de registers.

Voor meer informatie over scheidingen richt je je tot een advocaat, een juridisch raadgever of de rechtbank.