Dementiekoffer

Stad Peer wil graag bijdragen aan een genuanceerde beeldvorming van dementie. Door het beschikbaar stellen van de ‘dementiekoffer’ willen we in de eerste plaats informeren. Heb je nood aan een goed gesprek of meer specifieke ondersteuning, dan kan je steeds terecht in dienstencentrum De Schommel.

Hoe werkt het?

De informatie is ingedeeld in 4 grote rubrieken:

Koffer 1: Wat is (jong)dementie?

Informatie over oorzaken, verschijningsvormen, verloop. De info is beschikbaar in de vorm van films, romans, kinderboeken, wetenschappelijke lectuur.

Koffer 2: Tips in de zorg voor personen met dementie.

Interessante weetjes over de manier van communiceren, manieren om de tijd door te brengen, verzorging, nachtrust, …

Koffer 3: Partners in de zorg voor personen met dementie.

Inloophuizen, thuiszorgdiensten, thuiszorgwinkels, centra voor kortverblijf, aanpassingen in en om het huis, …

Koffer 4: Ondersteuning voor mantelzorgers.

Informatie over bijeenkomsten van lotgenoten, premies, tips om goed voor jezelf te blijven zorgen, …

Wat moet ik doen?

Vraag de koffer van jouw keuze aan via een medewerker van...

Neem de koffer mee naar huis en neem de tijd om alle informatie door te nemen. Het mapje met losse flyers mag je houden, de rest krijgen we graag in goede staat terug.

Kostprijs

Gratis