Rijbewijs vrachtwagen (type C en C1)

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7 500 kilogram bedraagt .

Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3 500 kilogram en ten hoogste 7 500 kilogram.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een vrachtwagen wil besturen.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 18 jaar voor het behalen van categorie C1
 • Je bent minstens 21 jaar voor het behalen van categorie C
 • Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • Je bent in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2

Met de rijschool

 • Je volgt 8 uur praktijklessen
 • Je slaagt voor het praktisch examen

Zonder de rijschool

 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen
 • Je hebt 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend, met begeleider
 • Je slaagt voor het praktische examen

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Minimum 24 jaar zijn
 • Minimum houder van een rijbewijs categorie C
 • Geen verval in categorie C hebben opgelopen

Wat moet ik doen?

Vraag je rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. 

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter van Stad Peer om het rijbewijs aan te vragen. 

Wanneer het nieuwe rijbewijs klaar is, kan je dit zonder afspraak afhalen aan het Klantencontactcenter in 't Poorthuis.

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

Leveringstermijn: één week

Wat moet ik meebrengen?

Rijbewijs model 3

De kandidaat:

 • Identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • Geldig rijgeschiktheidsattest

De begeleider:

 • Identiteitskaart
 • Geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd

Definitieve rijbewijs categorie C – C1

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. Je brengt mee:

 • Identiteitskaart
 • Formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant
 • Voorlopig rijbewijs
 • Recente pasfoto
 • Geldig rijgeschiktheidsattest
 • Vorige rijbewijs