Rijbewijs autobus (type D en D1)

Categorie D: voertuig bestemd voor personenvervoer vanaf 16 zitplaatsen (bestuurder niet inbegrepen)

Categorie D1: voertuig bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, maar minder dan 16 zitplaatsen (bestuurder niet inbegrepen)

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een autobus willen besturen.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 24 jaar (of 18 jaar met getuigschrift van basiskwalificatie) voor het behalen van categorie D
 • Je bent minstens 21 jaar (of 18 jaar met getuigschrift van basiskwalificatie) voor het behalen van categorie D1

Met de rijschool:

 • Je volgt 8 uur praktijklessen
 • Je slaagt voor het praktisch examen

Zonder de rijschool:

 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen
 • Je hebt 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend,met begeleider
 • Je bent geslaagd voor het praktisch examen
 • Je hebt het attest van vakbekwaamheid behaald

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Minimum 27 jaar zijn
 • Minimum houder van een rijbewijs categorie D
 • Geen verval in categorie D hebben opgelopen
 • Het afgelopen jaar niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie.

Wat moet ik doen?

Vraag je rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. 

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter van Stad Peer om het rijbewijs aan te vragen.

Wanneer het nieuwe rijbewijs klaar is, kan je dit zonder afspraak afhalen aan het Klantencontactcenter in 't Poorthuis. 

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

Leveringstermijn: één week

Reglement

 

 

Wat moet ik meebrengen?

Rijbewijs model 3 (voorlopig)

De kandidaat:

 • Identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen
 • Geldig rijgeschiktheidsattest

De begeleider:

 • Identiteitskaart
 • Geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd

Definitieve rijbewijs categorie D – D1

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. Je brengt mee:

 • Identiteitskaart
 • Formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant
 • Voorlopig rijbewijs
 • Recente pasfoto
 • Geldig rijgeschiktheidsattest
 • Vorige rijbewijs
 • Attest van vakbekwaamheid