Rijbewijs land- en bosbouwvoertuigen (type G)

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Voor wie?

 • Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.
 • Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.
 • Bestuurders geboren vòòr 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig
 • Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.
 • Wie een rijbewijs B en een getuigschrift heeft, beide uitgereikt vòòr 15 september 2006, moet vanaf 1 januari 2009 ook nog de examens afleggen voor categorie G.

Voorwaarden

Scholing:

Je kan opleiding volgen in een erkende rijschool, in een landbouwschool of vormingscentrum waarvan het programma werd goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De scholing is niet verplicht.

Theoretisch examen:

Je kan een theoretisch examen afleggen in het examencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden. Als je slaagt, blijft het attest van het theoretisch examen drie jaar geldig.

Praktisch examen:

Om het praktisch examen te mogen afleggen moet je geslaagd zijn in het theoretisch examen.

Het praktisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is om examens af te nemen voor:

 • Een rijbewijs
 • De landbouwschool
 • Het landbouwvormingscentrum
 • Een erkende rijschool waar de scholing gevolgd wordt

Als je niet slaagt, kan je onbeperkt herkansen.

Als je geen opleiding volgt in een erkende rijschool, landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming mag je enkel tijdens het afleggen van het praktisch examen op de openbare weg rijden. Je kan je enkel voorbereiden op privéterrein.

Wat moet ik doen?

Vraag je rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. 

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter van Stad Peer om het rijbewijs aan te vragen. 

Wanneer het nieuwe rijbewijs klaar is, kan je dit zonder afspraak afhalen aan het Klantencontactcenter in 't Poorthuis.

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

Leveringstermijn: één week

Wat moet ik meebrengen?

 • Recente pasfoto
 • Aanvraagformulier voor het bekomen van een rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum, ondertekend door de kandidaat aan de voor- en achterzijde.
 • Het bewijs van vrijstelling indien van toepassing
  • Het rijbewijs B en/of het rijgetuigschrift voor een landbouwtractor.