Duplicaat rijbewijs

Je kan een duplicaat krijgen van je (voorlopig) rijbewijs na:

  • Verlies
  • Diefstal
  • Beschadiging
  • Vernietiging
  • Waarschuwing door de politie

Wat moet ik doen?

Stap 1: Je legt een verklaring af bij de politie.

Stap 2: Maak een afspraak voor het aanvragen van een duplicaat rijbewijs bij het gemeentebestuur.

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

  • Leveringstermijn: 1 week
  • Een derde met volmacht kan het rijbewijs afhalen

 

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Recente pasfoto
  • Beschadigde rijbewijs (indien van toepassing)