Mobiele Observatiedienst

De Mobiele Observatiedienst (MOD) signaleert zichtbare gebreken op de openbare weg en fietspaden, vandalisme, zwerfvuil, sluikstorten, groendienst, signalisatie, enz.

De MOD houdt toezicht op openbare gebouwen en plaatsen, parkings, en doet dat ook tijdens activiteiten (fuiven, …).

De MOD bestaat uit vrijwilligers. Zij observeren op vrijdag- en zaterdagavond op het grondgebied van Peer.

Verder werkt de MOD ook mee aan activiteiten als Peer Proper, verkeerstellingen en andere activiteiten die de Stad Peer organiseert.

Interesse?

Als je de MOD wilt vervoegen, bekijk neem dan contact op met het Klantencontactcenter via Tel. 011 61 07 00 of via info@peer.be.