Parkeerkaart voor ouderen of personen met een beperking

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot grote verplaatsingsmogelijkheden hebben de mogelijkheid een parkeerkaart voor personen met een handicap aan te vragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Je bent ook vrijgesteld van de parkeerduur en het leggen van een parkeerschijf. Ook buiten de parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Dit mits een geldige kaart.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • Je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • Je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • Je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn.
 • Je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
 • Je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid vermindert
  • Voor kinderen : je scoort minstens 6 punten in pijler 1 van de medische sociale aard (in functie van toeslag voor kinderbijslag)
  • Voor volwassenen : je hebt een verminderde zelfredzaamheid van 12 punten.
 • Je gezondheidstoestand je mobiliteit vermindert
  • Voor kinderen: je scoort minstens 2 punten voor cat. mobiliteit en verplaatsing in pijler 2-3 van de medische sociale aard (in functie van toeslag voor kinderbijslag)
  • Voor volwassenen : je hebt een verminderende zelfredzaamheid van minstens 2 punten op domein verplaatsing.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. De kaart wordt alleen gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.

Reglement

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart

Meer info

Directie generaal personen met een handicap
Cel parkeerkaarten
Kruidtuinlaan 50/150
1000 BRUSSEL

Tel. 080 09 87 99