Bewijs van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Voor wie?

Dit bewijs wordt soms gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • Vraag dit attest online aan.

  • Je kan dit ook aanvragen bij het Klantencontactcenter in 't Poorthuis, indien je de pincode van je identiteitskaart kent.

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart