Een gekend kind adopteren

Adopteer je een gekend kind? Bijvoorbeeld:

 • Kind van je partner
 • Kind van familie
 • Pleegkind
 • Ander gekend kind

Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voor wie?

 • Je bent gehuwd
 • Je woont wettelijk samen
 • Je woont feitelijk samen (minstens 3 jaar)
 • Je bent alleenstaande

Voorwaarden

Adopteer je een minderjarig kind, dan ben je:

 • Minstens 25 jaar oud
 • Minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je wilt adopteren

Adopteer je een kind van je echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan ben je:

 • Minstens 18 jaar oud
 • Minstens 10 jaar ouder dan het kind dat je wilt adopteren

Andere voorwaarden dat je:

 • Je hebt het verplichte voorbereidingsprogramma gevolgd
 • Je bent geschikt verklaard door de familierechter

Wat moet ik doen?

Stap 1: Je meld je aan en registreert je via de website van Kind en Gezin

Stap 2: Je volgt het voorbereidingsprogramma

Stap 3: Je krijgt een attest van voorbereiding van Steunpunt Adoptie, dit attest dien je in bij de familierechter

Stap 4: De familierechter spreekt het adoptievonnis uit