Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman neemt verplicht een wekelijkse rustdag. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, deze begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. Als je als handelaar of ambachtsman wil afwijken van deze sluitingsdag, volstaat het een aangifte te doen bij de gemeente.

Voor wie?

Kleinhandelaars

Voorwaarden

  • Je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken
  • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
  • Je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan

Wat moet ik doen?

Je kiest een wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5 uur of 13 uur) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar je zaak gevestigd is. Dit kan per mail aan planning@peer.be.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

Bij bijzonder omstandigheden (braderij, solden, feesten, jaarbeurs, jaarmarkt, ...) kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of een deel ervan (per kerkdorp).

Individuele afwijkingen worden niet toegestaan.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.