Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat

De stad Peer heeft een aanvullende belasting op de personenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd.

Kostprijs

In Peer bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 8,0 %.

Dit betekent dat het stadsbestuur 8,00 euro krijgt voor elke 100,00 euro die de staat int.