Belasting op speciale handelsuitbatingen

Er is een belasting op de op privéterrein gevestigde handelszaken die geen deel uitmaken van een gebouw met kadastraal inkomen of van een bestendige handelszaak.

Kostprijs

De belasting is vastgelegd op 450 euro per jaar of 75 euro per maand voor uitbatingen die er permanent koopwaren aanbieden.

Voor uitbatingen die een dagdeel, een dag of enkele dagen per week hun koopwaren aanbieden bedraagt de belasting 370 euro per jaar of 60 euro per maand

Afhandeling

De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier van het stadsbestuur. Belastingplichtigen die geen formulier ontvingen moeten spontaan een aangifte doen.