Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Deze belasting is voor het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken. Ook bij uitbreidingen en/of functiewijzigingen naar woongelegenheden en handelsgebouwen.

Voor wie?

De houder van een stedenbouwkundige vergunning.

Kostprijs

5.000 euro per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats.