Tapvergunning

In het algemeen verstaan we onder 'gegiste dranken' bieren en wijnen. 'Geestrijke dranken' zijn sterkedranken met een alcoholgehalte van >22 %-vol.

Voor wie?

Een tapvergunning wordt uitgereikt aan natuurlijke personen, niet aan rechtspersonen.

Elke uitbater dient in het bezit te zijn van een tapvergunning vóór het openstellen van zijn/haar zaak. Personen die niet zijn vermeld in de vergunning, mogen onder geen beding deelnemen aan de uitbating.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.

De aanvraag voor een tapvergunning gebeurt op afspraak bij de gemeente.
Na ontvangst van het aanvraagformulier en andere vereiste bewijsstukken, het dossier opent.

Als aan alle voorwaarden voldaan is levert de burgemeester de tapvergunning af en wordt de exploitant uitgenodigd deze af te halen bij de lokale politie.