Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie adopteer je een kind dat al in België verblijft. Er is een onderscheid tussen een gekend of een niet-gekend kind.

Binnenlandse adoptie van een gekend kind

Adopteer je een kind dat je op voorhand kent, dan ga je voor een 'zelfstandige adoptie'. Daarbij moet je geen beroep op bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voorbeelden van gekende kinderen:

 • Stiefkinderen (kinderen van je partner)
 • Kinderen van familie
 • Vooraf gekende kinderen waarmee geen verwantschap is.

Binnenlandse adoptie van een niet-gekend kind

Adopteer je een kind dat je niet op voorhand kent, dan doe je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

 1. Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner). De kandidaat-adoptieouder moet:

  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren

 2. Voor alle andere binnenlandse adopties moet je:

  • Minstens 25 jaar oud
  • Minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je wilt adopteren
 3. In beide gevallen ben je verplicht het voorbereidingsprogramma te volgen en moet de jeugdrechter de adoptie goedkeuren.

Wat moet ik doen?

Als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doe je door het aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit in Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier vind je op de website van Kind en Gezin.