Belasting op opslagplaatsen schroot en inerte materialen

Deze belasting wordt gevestigd op de opslagplaatsen voor schroot, inerte materialen, voertuigwrakken, afgedankte voertuigen, geaccidenteerde en niet rijklare voertuigen.

Voor wie?

De belastingĀ is verschuldigd door de uitbater van de opslagplaats.

Kostprijs

Het jaarlijks bedrag van deze belasting wordt vastgesteld per opslagplaats naargelang het aantal m² van het terrein waarop de opslagplaats is aangelegd:

Oppervlakte

Schroot/voertuigen

Inerte materialen

Minder dan 5.000 m²

100 euro

50 euro

5.000 m² - 10.000 m²

250 euro

125 euro

10.000 m² - 20.000 m²

1.000 euro

500 euro

20.000 m² - 30.000 m²

2.000 euro

1.000 euro

30.000 m² - 40.000 m²

3.000 euro

1.500 euro

40.000 m² - 50.000 m²

4.000 euro

2.000 euro

Meer dan 50.000 m²

5.000 euro

2.500 euro