Marktplein

Dat Peer sinds de prehistorie (en tot op de dag van vandaag) bekend staat als een centrum van landelijke rust en een bloeiende landbouwnijverheid blijkt zelfs tot op het drukke marktplein, met recht en rede het hart van de Peerse gemeenschap.

Voor de oorsprong van het enorme, driehoekige plein wordt verwezen naar de vijfde tot zevende eeuw toen de Frankische bewoners een beschutte en veilige verzamelplaats aanlegden voor hun kostbare vee.

Tot ongeveer 1850 waren ter plaatse drenkplaatsen en poelen voor het vee aanwezig. Ook de overdekte markthal van het Oud Stadhuis kaderde in deze bedrijvigheid en wel als verkoopplaats van zuivelproducten terwijl een gedeelte van de prachtige gebouwen – die worden voorgesteld op de historische stadswandeling – aan het tegenwoordige marktplein in feite ooit stadsboerderijen uit 18e en 19e eeuw zijn.

Centraal staat de kiosk die na WO II werd opgetrokken en een pagodeachtig dak heeft vanwaar de marktganger wordt gadegeslagen door de beeltenis van illustere grootheden als Orpheus, Beethoven en Verdi.

Blikvanger is natuurlijk de 100kg wegende peer die in 1863 bovenop de schitterende, gietijzeren dorpspomp uit 1761 werd geplaatst.

Het in 1995 heraangelegde plein vormt vandaag zowat de gedroomde pleisterplaats voor een middagje winkelen, wandelen, en een uurtje verpozing op één van de talrijke terrasjes.

Het Marktplein vormt vanzelfsprekend een gedroomd decor tijdens de vele manifestaties in het stadscentrum.