Prehistorische grafheuvels

Dat de omgeving van het huidige Peer zeer vele eeuwen terug bewoond werd, mag blijken uit de opmerkelijke archeologische site van de Molhemse grafheuvels.

Ter plaatse werden een vijftal indrukwekkende grafheuvels ontdekt die uit verschillende fasen in de prehistorie stammen. Zo blijkt dat de vruchtbare omgeving van de Dommel reeds tijdens Neolithicum, Brons- en Ijzertijd een vaste bewoning van de regio verzekerde.

Drie heuvels – 1 meter hoog en 4,5 tot 12m lang – stammen uit de Late-Steentijd (3500 tot 1700 voor Christus), twee andere uit de Bronstijd (1700 tot 1000 voor Christus).

Deze vondsten temidden van het schitterende natuurgebied van het Molhem onthulden een schat aan informatie over deze periode en ze vormen dan ook een populaire pleisterplaats op fietsroutes en wandelingen.