Torenhoeve en de Tichelhoeve

 De Torenhoeve van Wijchmaal dateert van 1784, maar de stompe bakstenen toren werd er pas in 1909 aan toegevoegd door de Luikse industrieel Woos.

Op het gelijkvloers van de toren was een bakruimte ingericht, er vlak boven bevond zich een groot waterreservoir. Door de warmte van de bakoven werd het water verwarmd, zodat de bewoners toen reeds een warm bad konden nemen.

De bovenste verdieping deed dienst als duiventil, terwijl het platte dak, omgeven door kantelen, fungeerde als uitkijkpost. Een andere fraai hoeve, waarvan reeds sprake was in de late middeleeuwen, is de Tichelhoeve.

In 1955 werd de hoeve gerestaureerd en tot beschermde hoeve verklaard.