Sint-Trudokerk

De beschermde kerktoren en de vroegere kerk zouden omstreeks het einde van de 15e eeuw zijn gebouwd. Vanaf 1884 werden "kareelen" (brikken) gebakken door de mensen van Grote-Brogel om de kerk te herstellen en te vergroten. Later werd beslist om ze af te breken en een nieuwe te bouwen.

In 1897-1898 werd de huidige kerk gebouw met behoud van de oude toren. Op 22 oktober 1898 werd de neogotische kerk plechtig ingewijd door Mgr. Doutreloux.

Behalve de Maaslandse hardstenen doopvont (begin 13e eeuw) bevindt er zich nog een beeld van de patroonheilige Sint-Trudo (15e eeuw) en een laatgotische beeldengroep (16e eeuw) die de graflegging van Christus uitbeeldt.

Op het kerkhof naast de kerk staat een zwaar arduinen kruis uit 1648. Het is de grafsteen van een van de schutters van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.