DONATUSKAPEL

De Donatuskapel is een rechthoekige kapel met driezijdige absis, ze is bekroond met een dakruiter.

Zij was destijds de eerste kerk van Linde. In de 17e eeuw woonde Andreas Smets, een kluizenaar, bij de Donatuskapel. Hij onderhield de kapel, gaf de kinderen onderwijs en leerde hen gebeden. In 1858 werd de huidige parochiekerk, toegewijd aan O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gebouwd.

De preekstoel van deze kerk bevat prachtig houtsnijwerk met als thema “de bergrede”.